Ty te moesz mie wasn wizytwk...
PFU "i.T. Malinowski" Doradztwo i Roszczenia w Zakresie Szkód Komunikacyjnych tutaj powinno być logo...

dochodzenie w imieniu poszkodowanego odszkodowań od firm ubezpieczeniowych za wypadki komunikacyjne

Szanowni Państwo
Deklarujemy Państwu pomoc w zakresie wyegzekwowania należnego Wam odszkodowania z tytułu uszkodzeń ciała oraz strat powstałych w mieniu spowodowanych uczestniczeniem w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy lub na skutek błędu bedycznego.

Podejmujemy się dochodzenia odszkodowań:
1. od krajowych i zagranicznych firm ubezpieczeniowych będących ubezpieczycielami sprawców szkody;
2. w przypadku, gdy sprawca szkody nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub nie został zidentyfikowany;
3. w przypadku, gdy dziecko do lat 13 samo jest sprawcą wypadku.

Dochodzimy również odszkodowań w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym.

Podejmujemy się dochodzenia roszczeń ze zdarzeń, które zaistniał do 10 lat wstecz.

Jesteśmy konkurencyjni cenowo. Porady udzielamy bezpłatnie. Nie pobieramy zaliczek. Działamy na terenie całego kraju.

Kontakt:
PFU I.T. Malinowski" Doradztwo i Roszczenia w Zakresie Szkód Komunikacyjnych
11-500 Giżycko, al. 1 Maja 2/36
tel. (0-prefix-87) 429-21-44, fax. (0-prefix-87) 428-46-28, kom. 0-601-260-553, e-mail: irektm@poczta.onet.pl

 
 
 
 
PFU "i.T. Malinowski" Doradztwo i Roszczenia w Zakresie Szkód Komunikacyjnych
1 Maja 2/36, 11-500 Giżycko; tel. (0-prefix-87)429-21-44, tel. komórkowy 0-601-260-553, fax (0-prefix-87)428-46-28
e-mail: , www: